Musiikin käyttö mainonnassa

Usein sitä, kuinka suuri merkitys musiikilla mainonnassa on ihmisten ostoskäyttäytymiseen, ei täysin ymmärretä ja mainoksia laatiessa keskitytään pelkästään visuaaliseen puoleen. Musiikilla on kuitenkin vahva vaikutus ihmisiin, erityisesti tunteisiin ja muistiin, tämän tietää jokainen jo omien kokemuksien pohjalta.

Asiaa on myös tutkittu paljon, tutkimuksissa on kiistatta todettu, että mainokset, joissa käytetään musiikkia, jäävät paremmin ihmisten mieliin kuin mainokset ilman musiikkia. Usein visuaaliseen puoleen panostetaan enemmän ja audiopuoli jätetään liian vähälle huomiolle, vaikka näiden elementtien tulisi olla tasapainossa.

Musiikin vaikutus

Ihmiset muistavat äänet pitkään ja lisäksi myös muut muistot pysyvät vahvoina, kun ne liittyvät musiikkiin. Kun kuulee kappaleen ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin, muistaa välittömästi missä oli kun sen kuuli ensimmäisen kerran ja minkälainen tunnelma kappaleesta välittyi. Tämä on erinomainen keino vahvan brändin luomisessa, sillä oikealla musiikkivalinnalla on mahdollista saada markkinoitava brändi todella jäämään ihmisten mieliin.

Miten erilainen musiikki sitten vaikuttaa ihmiseen? Monellakin tapaa, esimerkiksi hitaampi musiikki saa ihmisen liikkumaan hieman hitaammin ja havainnoimaan ympäristöään tarkemmin. Tästä syystä kauppakeskukset suosivat rauhallista instrumentaalimusiikkia. Musiikilla on myös vaikutus ajan hahmottamiseen. Tietynlainen musiikki saa ihmiset viettämään enemmän aikaa tuotteisiin tutustuen. Myös äänenvoimakkuus vaikuttaa asiaan, kun kovaääninen musiikki voi ajaa vanhemman väen pois kaupasta, saa se sen sijaan nuoremman väen pysymään siellä. Tästä syystä nuorisolle kohdistetuissa liikkeissä musiikkia soitetaan kovemmalla volyymilla.