Musiikkia eri aktiviteetteihin

Young-bearded-stylish-handsome-hipster-man-listening-music

Jos unohdetaan mielipideasiat, on fakta että musiikilla on suuri vaikutus ihmiseen. Ihmisen tunteiden lisäksi musiikki voi myös antaa energiaa tai rauhoittaa. Tämän takia musiikkia käytetään myös eri aktiviteettien taustalla. Esimerkiksi energisestä jumppatunnista olisi paljon vaikeampi innostua ilman aktivoivaa taustamusiikkia. Sama pätee muihin urheilusuorituksiin, joissa ihmiset suosivat erilaista musiikkia aktiviteetista riippuen.

Kuinka musiikki vaikuttaa

Jokainen tietää, että erilaisella musiikilla on eri vaikutus omaan mielialaan, mutta harvemmin asiaa miettii sen pidemmälle. Toki on olemassa suuria yksilökohtaisia eroja, mutta asiaa on myös tutkittu paljon ja tutkimusten perusteella on löydetty suuntaviivoja, mitä tulee eri musiikkityylien vaikutuksiin.

Rauhoittavaa musiikkia on esimerkiksi rauhallinen jazz, jonka tempo on noin 60 lyöntiä minuutissa. Tämä musiikki saa ajatukset rauhoittumaan ja ihminen ikään kuin synkronoi ajatuksensa musiikin rauhallisen tempon ympärille. Tästä syystä moni suosiikin rauhallista jazzia taustamusiikkina työskennellessään. Kyseinen keino on erityisen toimiva, jos joutuu työskentelemään avokonttorissa, jossa on paljon taustamelua. Korvakuulokkeissa soiva rauhallinen jazz rauhoittaa ajatukset ja parantaa keskittymiskykyä.

Tutkimusten mukaan myös raskaammalla musiikilla, kuten heavy metallilla, on positiivisia vaikutuksia kuuntelijoihinsa. Erityisesti henkilöt, jotka aloittavat heavyn kuuntelun nuorina, ovat aikuisina keskimäärin itsevarmempia ja paremmalla itsetunnolla varustettuja yksilöitä.

Myös klassinen musiikki tarjoaa yllättäviä tuloksia, sillä kun Lontoon juna-asemilla aloitettiin klassisen taustamusiikin soittaminen, asemilla tapahtuvien rikoksien määrä laski reilussa vuodessa yli 30 %! Musiikin vaikutusta ihmisen mieleen ei siis todellakaan voi kiistää.