Musiikkiteknologiakoulutus Suomessa

violin-on-music-sheet

Musiikkiteknologia, jota myös musiikkitekniikaksi kutsutaan, on suhteellisen uusi ammattiala Suomessa. Käytännössä musiikkiteologialla tarkoitetaan kaikkea musiikin tuotantoon käytettävää tekniikkaa, kuten äänentoistovälineitä, soittimia ja musiikin tallennusvälineitä. Musiikkiteknologiaa voi opiskella kuudessa eri oppilaitoksessa Suomessa ja koulutusohjelmista valmistutaan musiikkiteknologeiksi. Oppilaitosten suuntautumisvaihtoehdot eroavat jossain määrin toisistaan. Osa painottaa enemmän klassista musiikkia ja sen tuntemusta, kun taas osa keskittyy pop-jazzmusiikin tuotantoon ja itse teknologiaan.

Pop & Jazz konservatorio

Helsingissä sijaitseva Pop & Jazz konservatorio on Suomen suosituin musiikkiteknologian opiskelupaikka. Nuoriso-ohjelmana suoritettavan musiikkiteknologian perustutkintoon kuuluu 180 opintopistettä, jonka jälkeen oppilas voi halutessaan jatkaa korkeakouluopintoihin. Pop & Jazz konservatoriossa musiikkiteknologian opiskelijat voivat myös opiskella valitsemansa instrumentin soittoa.

Koulutuskeskus Salpaus

Lahden kupeesta löytyy Koulutuskeskus Salpaus, joka tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden musiikkiteknologian perustutkinnon suorittamiseen. Opintokokonaisuuden laajuus on yhtälailla 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa joko peruskoulun tai ylioppilastutkinnon pohjalta.

Palmgren-konservatorio

Palmgren-konservatoriossa Porissa voi opiskella muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat klassinen musiikki sekä pop-jazzmusiikki. Erikoisuutena Palmgren-konservatorio mainitsee sen, että lahjakkailla oppilailla on mahdollisuus päästä työskentelemään esimerkiksi Pori Jazzeille.

Tampereen konservatorio

Tampereen konservatorion musiikkiteknologian perustutkinto on painottunut klassiseen musiikkiin. Tavoitteena on kouluttaa musiikinammattilaisia, joilla on monialalista tietämystä niin muusikon työstä, kuin myös teknistä osaamista musiikissa käytettävien laitteiden osalta.

Ammattiopisto Lappia

Suomen pohjoisin musiikkiteknologian koulutusohjelma löytyy Ammattiopisto Lappiasta, Torniosta. Lappian tutkinto painottuu live-äänentoistoon, studiotyöskentelyyn sekä musiikkialalle oleelliseen tietotekniikkaan. Kiinnostavan koulutuksesta tekee se, että opiskelijoiden käytössä on huippuvarusteltu Musiikkitalo konserttisaleineen ja studioineen.